Menu

HAND IN HAND
WITH OUR
CUSTOMERS

ЛОГИСТИКА

Преку нашето оперативно искуство знаеме дека клучот за поекономични и ефикасни логистички услуги се целосното планирање и деталното разгледување и подготвување.

Ние обезбедуваме

Превоз и дистрибуција  Товарање и истоварање Ракување со товар

Царински услуги Превоз на големи, тешки, и специфични парчиња на опрема на домашни и меѓународни релации

Имаме

Неделна линија од Скопје до Солун (Грција)

Тирана и Драч (Албанија) Приштина (Косово)

Нудиме

Национален и меѓународен превоз на товар

Тешки товари, вангабаритни товари и превоз на опасни материи (целосна услуга врата до врата вклучувајќи ги сите потребни дозволи и царински овластувања)

авионски транспорт увоз и извоз преку Скопје, Тирана и Приштина

бродски транспорт со сопствени бродови од Fehn Ship Management и NTO Shipping истражување на патиштата

Нашето портфолио вклучува
Канцелариски услуги
надворешно сметководство
поштенски услуги
Преводи и нотарски услуги

ЛОГИСТИКА

Преку нашето оперативно искуство знаеме дека клучот за поекономични и ефикасни логистички услуги се целосното планирање и деталното разгледување и подготвување.

Ние обезбедуваме

Превоз и дистрибуција  Товарање и истоварање Ракување со товар

Царински услуги Превоз на големи, тешки, и специфични парчиња на опрема на домашни и меѓународни релации

Имаме

Неделна линија од Скопје до Солун (Грција)

Тирана и Драч (Албанија) Приштина (Косово)

Нудиме

Национален и меѓународен превоз на товар

Тешки товари, вангабаритни товари и превоз на опасни материи (целосна услуга врата до врата вклучувајќи ги сите потребни дозволи и царински овластувања)

авионски транспорт увоз и извоз преку Скопје, Тирана и Приштина

бродски транспорт со сопствени бродови од Fehn Ship Management и NTO Shipping истражување на патиштата

Нашето портфолио вклучува
Канцелариски услуги
надворешно сметководство
поштенски услуги
Преводи и нотарски услуги

Your browser is too old.


This Website doesn’t support Internet Explorer 9 and older. Please upgrade to the latest version one of the following browsers: