Menu

SAFELY
AND
IN TIME

ШПЕДИЦИЈА

Како експерти во менаџирање на синџирот на логистика, го трасираме патот за непречен и навремен транспорт. На нашите клиенти им ги обезбедуваме следните услуги:

Целосна транспортна документација

Испитување услуги

Осигурување

Одобрувања за увоз и извоз, претоварување

Обработка на фактури

Царински декларации
 

ШПЕДИЦИЈА

Како експерти во менаџирање на синџирот на логистика, го трасираме патот за непречен и навремен транспорт. На нашите клиенти им ги обезбедуваме следните услуги:

Целосна транспортна документација

Испитување услуги

Осигурување

Одобрувања за увоз и извоз, претоварување

Обработка на фактури

Царински декларации
 

Your browser is too old.


This Website doesn’t support Internet Explorer 9 and older. Please upgrade to the latest version one of the following browsers: